2006/Aug/19

Korean Songs - Lyric - MV - 여자이니까 - ยอ-จา-อี-นี-กา
- เพราะฉันเป็นผู้หญิง -Because I'm a Girl - Kiss

สุดยอด MV สุดซึ้งแห่งการเสียสละ จากเกาหลี ดูให้จบนะคะ จะน้ำตาซึม

http://www.m2you.com/download/mv/kiss_01.zip

(This file is about 17 MB, so it will take a while to download.)

Kiss : 여자이니까
ยอ-จา-อี-นี-กา
(Because I'm a Girl) เพราะฉันเป็นผู้หญิง도대체 알 수가 없어 남자들의 마음
โท-เด-เช อัล ซุ-กา ออบ-ซอ นัม-จา-ทือ-เร มา-อึม
ฉันไม่ค่อยเข้าใจจิตใจของผู้ชายในโลกนี้เลย
(도대체 =ในโลกนี้ , 남자 = ผู้ชาย)

원할 땐 언제고 다 주니 이제 떠난대
วอน-ฮัล เตน ออน-เจ-โก ทา จุ-นี อี-เจ ตอ-นัน-เด
พวกเขาต้องการคุณ และหลังจากนั้นก็จากคุณไป
(원한 มาจากคำว่า 원하다 = ต้องการ , 떠난 มาจากคำว่า 떠나다 = จากไป)

이런적 처음이라고 너는 특별하다는
อี-รอน-จอก ชอ-อือ-มี-รา-โก นอ-นึน ทึก-บยอล-ฮา-ดา-นึน
แต่ที่เป็นครั้งแรกที่คุณเป็นคนพิเศษ
(처음 = ครั้งแรก , 특별하다 =พิเศษ)

그 말을 믿었어 내겐 행복이었어
คือ มา-รึล มี-ดอส-ซอ เน-เกน เฮง-โบ-กี-ออส-ซอ
ฉันเชื่อคำพูดต่างๆ เหล่านั้น และฉันก็มีความสุขมาก
(그 = นั้น , 말 = คำพูด , 믿었어 มาจากคำว่า 믿다 =เชื่อ , 행복이었어 มาจากคำว่า 행복하다 = มีความสุข)

말을 하지 그랬어 내가 싫어졌다고
มา-รึล ฮา-จิ คือ-เรส-ซอ เน-กา ชิล-ลอ-จอส-ดา-โก
คุณน่าจะบอกฉันว่าคุณไม่ได้ชอบฉันอีกแล้ว
(싫어졌다 = ไม่ชอบ มาจากรูปประโยคก็คือ Verb + 아/어/여 지다 แสดงการเปลี่ยนสภาพ ที่เห็นเป็น 졌다 เป็นรูปในอดีต)

눈치가 없는 난 늘 보채기만 했어
นุน-ชิ-กา ออบ-นึน นัน นึล โบ-เช-กิ-มัน เฮส-ซอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอีก และขับไล่ไสส่งฉันไปซะ
(눈치가 없다 =ไม่ได้รู้สึกอะไร )

너를 욕하면서도 많이 그리울거야
นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น
(욕하다 = ด่า , 면서= ในขณะที่ , 많다 = มาก , 그리우다 = คิดถึง)

사랑이 전부인 나는 여자이니까
ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง
(전부 = ทุกสิ่งทุกอย่าง , ~니까 = เป็นลักษณะหนึ่งของการลงท้ายประโยค แปลว่า เพราะ)

모든걸 쉽게 다 주면 금방 싫증내는게
โม-ดึน-กอล ชวีบ-เก ทา จุ-มยอน คึม-บัง ชิล-จึง-เน-นึน-เก
남자라 들었어 틀린 말 같진 않아
นัม-จา-รา ทือ-รอส-ซอ ทึล-ลิน มัล คัท-จิน อัน-นา
ฉันได้ยินมาว่า ถ้าคุณยอมแพ้อะไรง่ายๆ อีกไม่นานเขาก็จะเบื่อคุณ
(~면 = ถ้า ต่างจากคำว่า ~면서 นะ , 금방 = อีกไม่นาน , 싫증내 มาจาก 싫증나다 = เบื่อ)

다시는 속지 않으리 마음먹어 보지만
ทา-ชิ-นึน ซก-จิ อัน-นึอ-รี มา-อืม-มอ-กอ โบ-จิ-มัน
또다시 사랑에 무너지는게 여자야
โต-ทา-ชิ ซา-รา-เง มุ-นอ-จิ-นึน-เก ยอ-จา-ยา
ฉันไม่คิดว่ามันผิดหรอกนะ ที่ผู้หญิงบอกว่าเธอไม่อยากโง่อีก แต่เธออยากตกหลุมรักอีกครั้ง
(다시 = อีกครั้ง , 속다 = หลอก , 무너지다 = ตก)

말을 하지 그랬어 내가 싫어졌다고
มา-รึล ฮา-จิ คือ-เรส-ซอ เน-กา ชิ-ลอ-จยอส-ดา-โก
คุณน่าจะบอกฉันว่าคุณไม่ได้ชอบฉันอีกแล้ว

눈치가 없는 난 늘 보채기만 했어
นุน-ชิ-กา ออบ-นึน นัน นึล โบ-เช-กิ-มัน เฮส-ซอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอีก และขับไล่ไสส่งฉันไปซะ

너를 욕하면서도 많이 그리울거야
นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

사랑이 전부인 나는 여자이니까
ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง

[Narration]

오늘 우린 헤어졌어 부디 행복하라고
โอ-นึล อุ-ริน เฮ-ออ-จยอส-ซอ บุ-ดิ เฮง-บก-ฮา-รา-โก
วันนี้เราแยกทางกัน คุณบอกว่าคุณอยากให้ฉันมีความสุข
오늘 = วันนี้ , 우린 มาจาก 우리는 = เรา , 혜어지다 = แยกทาง)

너보다 좋은 사람만나길 바란다고
นอ-โบ-ดา โชท-อึน ซา-รัม-มัน-นา-กิล บา-รัน-ดา-โก
และพบคนอื่นที่ดีกว่าคุณ

너도 다른 남자랑 똑같애 날 사랑한다고 말한땐 언제고
นอ-โด ดา-รึน นัม-จา-รัง ก้ก-คา-เท นัล ซา-รัง-ฮัน-ดา-โก มัล-อัน-เตน ออน-เจ-โก
คุณก็เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆ ที่ไม่เคยบอกรักฉันสักครั้งเลย
(너도 = คุณก็เหมือนกัน)

솔직히 나 네가 잘 되는거 싫어
ซล-จิก-ฮี นา เน-กา จัล ดเว-นึน-กอ ชิ-ลอ
จริงๆ แล้ว ฉันไม่ต้องการให้คุณมีความสุข

나보다 예쁜 여자 만나 행복하게 잘 살면 어떡해
นา-โบ-ดา เย-ปึน ยอ-จา มัน-นา เฮง-บก-ฮา-เก จัล ซัล-มยอน ออ-ต็อก-เค
เพราะอะไรน่ะหรอ? เพราะถ้าคุณเจอผู้หญิงคนอื่นที่สวยกว่าฉันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเธอ

그러다 날 정말 잊어버리면 어떡해
คือ-รอ-ดา นัล จอง-มัล อี-จอ-บอ-รี-มยอน ออ-ต็อก-เค
มันทำให้คุณลืมฉันได้

난 이렇게 힘든데 힘들어 죽겠는데
นัน อี-ร็อค-เค ฮิม-ดึน-เด ฮิม-ดือ-รอ จุก-เกส-นึน-เด
ยิ่งฉันเจ็บมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากตายมากเท่านั้น

아직도 널 너무 사랑하는데
อา-จิก-โด นอล นอ-มุ ซา-รัง-ฮา-นึน-เก
แต่อย่างไรก็ตาม ฉันก็ยังคงรักคุณ

사랑을 위해서라면 모든 다 할 수 있는
ซา-รา-งึล วี-เฮ-ซอ-รา-มยอน โม-ดึน ทา ฮัล ซุ อิส-นึน
여자의 착한 본능을 이용하지는 말아줘
ยอ-จา-เอ ชัก-ฮัน บน-นือ-งึล อี-ยง-ฮา-จิ-นึน มา-รา-จยอ
ได้โปรดอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงเพื่อทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสัญชาติญาณขอ
งความรักและความห่วงใย

(~을 위해 = เพื่อ , 본능 = สัญชาติญาณ , 이용하다 = ใช้, ทำ)

한여자로 태어나 사랑받고 사는게
ฮัน-ยอ-จา-โร เท-ออ-นา ซา-รัง-บัก-โก ซา-นึน-เก
이렇게 힘들고 어려울줄 몰랐어
อี-ร็อค-เค ฮิม-ดึล-โก ออ-รยอ-อุล-จุล โมล-ลัส-ซอ
ฉันไม่รู้ว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาเพื่อที่จะได้รับความรักมันจะยากเช่นนี้
(태어나다 = เกิดมา , 사랑받다 = ได้รับความรัก , 힘들다 = ยากลำบาก)

**너를 욕하면서도 많이 그리울거야
นอ-รึล หยก-ฮา-มยอน-ซอ-โด มา-นี คือ-รี-อุล-กอ-ยา
แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฉันยิ่งด่าคุณมาก ก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น

사랑이 전부인 나는 여자이니까
ซา-รา-งี จอน-บุ-อิน นา-นึน ยอ-จา-อี-นี-กา
เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงผู้ซึ่งรักทุกสิ่งทุกอย่าง

**[Repeat]

แปลและเรียบเรียง - Su_jeong (수정)
Credits to :http://www.popcornfor2.com/forums/index.php?showtopic=246&st=110&p=28651&#entry28651

Comment

Comment:

Tweet


List all music lyrics for Viva La Diva Coldplay, I Kissed A Girl lyrics / Katy Perry, Fall For You lyrics / Secondhand Serenade ,sort by album's release date with album cover and track list. http://www.musiccosmo.com
#6 by lyrics (58.10.36.150) At 2008-08-23 23:36,
ฟังกี่ที่ก็ชอบค่ะbig smile
#5 by Hanriver At 2008-01-16 20:20,
Try this webpage:

http://www.siampower.net/music/KISS.htm

Dodeche ar suga obso namjadurui maum
wonhar ten onjego da juni ije tonande
ironjog choumirago nonun thugbyorhadanun
gu marur midosso negen hengbogiosso

I just cant understand the hearts of men
they tell you they want you and then they leave you
this is the first time, you're special
I believed those words and I was so happymarur haji guresso nega shirhojyoda go
nunchiga obnun nan nur bochegiman hesso
norur yoghamyonsodo manhi guriurgoya
sarangi jonbuin nanun yojainika

you should have told me you didn't like me any more
but I couldn't see that and you just rushed me
although I will curse you I'll still miss you
since I am a girl, to whom love is everythingmodungor swibge da jumyon gumbang shirhjungnenunge
namjara durosso thollin mar gathjin anha
dashinun sogji anhuri maum mogo bojiman
todashi sarange munojinunge yoja ya

i heard that if you give up things too easily
to a man, he will get bored with you
i don't think this is wrong
a girl says that she will never be fooled again
but she will fall in love againmarur haji guresso nega shirhojyodago
nunchiga obnun nan nur boche giman hesso
norur yoghamyonsodo manhi guriurgoya
sarangi jonbuin nanun yojainika

you should have told me you didn't like me any more
but I couldn't see that and you just rushed me
although I will curse you I'll still miss you
since I am a girl, to whom love is everything[narration]
Onur urin heojyosso budi hengbogharago
noboda johun sarammannagir barandago
nodo darun namjarang togathe nar saranghanda go marhanten onjego
sorjighi na nega jar doenungo shirho
naboda yepun yoja manna hengboghage jar sarmyon otohge
guroda nar jongmar ijoborimyon otohge
nan irohge himdunde himduro juggenunde
ajigdo nor nomu saranghanunde

Hey babe
the pain
it's not enough to describe how i feel
we were so happy together
but I know now
I've been blind
you told me that you'd never let me down
whenever I needed you you'd always be here
I can forgive but I cant forget
even though you hurt me
I still love you
I still love yousarangur wihesoramyon modun da har su inun
yojaui chaghan bonnungur iyong hajinun marajwo
hanyojaro theona sarangbadgo sanunge
irohge himdurgo oryourjur mollasso

don't take advantage of a girl's willingness to do anything for love
and her caring instinct
i didn't know that to be born as a girl and to be loved was so hard
although i will curse you i'll still miss you
since i am a girl, to whom love is everything
although i will curse you i'll still miss you
since i am a girl, to whom love is everything#4 by Khun Poo (58.9.6.220) At 2007-03-30 14:02,
Is there no English translation?
#3 by (58.8.192.236) At 2007-03-09 15:39,
This is the first Korean MV that I actually like.
#2 by Sing (58.8.192.236) At 2007-03-09 15:38,
MV เพลงนี้ ซึ้งมากเลยนะ อีกอย่าง ที่เกาหลีอะ เห็นว่า MV เพลงนี้เป็น MV ที่ดีที่สุดของเกาหลีไปเลยแหละ
#1 by Han Jae In ~ ... At 2006-08-19 17:04,

It's me, Love
View full profile